• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3

k'dans Van Merlenstraat 65c Den Haag          070-3263272    

inschrijving, voorwaarden en huisregels

inschrijving voorwaarden huisregels

 Inschrijving

 • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de voorwaarden en huisregels van k’dans;
 • Bij inschrijving ben je (eenmalig) inschrijfgeld verschuldigd;
 • Na inschrijving heb je een betalingsverplichting.

 Voorwaarden

 • Het abonnementsgeld wordt doorlopend per kalendermaand in rekening gebracht en is gebaseerd op de aan het abonnement gekoppelde prijs;
 • Betaling van maandabonnementen vindt plaats per automatische incasso; losse lessen moeten voorafgaand aan de les worden voldaan;
 • Het abonnementsgeld dient te worden voldaan voor de 8e van de maand waarop het betrekking heeft (alleen van toepassing bij lopende abonnementen van voor 1 juli 2013);
 • er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats;
 • Bij niet tijdige betaling worden de administratie- en / of incassokosten doorbelast;
 • Je schrijft je in voor vaste lesuren, deze uren zijn gekoppeld aan je abonnement;
 • Inhalen is mogelijk in de lopende abonnementsperiode (maandabonnement: kalendermaand); Voor Pilates geldt aanvullend dat gereserveerde lessen tot minimaal 24 uur voorafgaand aan de les kunnen worden afgemeld, bij niet tijdige afmelding wordt de les wel in rekening gebracht.
 • Opzegging, wijziging of (tijdelijke) afwezigheid dient uiterlijk voor de 16e van de maand voorafgaand aan de maand waarop het betrekking heeft (schriftelijk / e-mail) plaats te vinden;
 • Relevante informatie omtrent gezondheid / fysieke gesteldheid dient schriftelijk te worden gemeld;
 • k’dans is niet aansprakelijk voor vermissing van voorwerpen;
 • k’dans is niet aansprakelijk voor het opdoen van blessures en / of de gevolgen  hiervan;
 • Afwezigheid door ziekte dient zo snel mogelijk (schriftelijk / e-mail) gemeld te worden;
 • Registratie en deelname aan lessen vindt elektronisch plaats met een ‘druppel’ en een (digitale) foto; bij verlies van de druppel worden kosten in rekening gebracht;
 • Je gaat akkoord met de (huis)regels.

Aanvullende voorwaarden workshops en opleidingen

 • De specifieke inschrijvings, betalings- en annuleringsregels of andere voorwaarden worden voorafgaand de opleiding of workshops kenbaar gemaakt via de website (altijd onder voorbehoud).
 • Maximum aantal plaatsen, behandeling aanmelding op volgorde van binnenkomst.
 • Inschrijving definitief na inlevering aanmeldingsformulier.
 • Cursusregistratie (studiepunten) vindt pas plaats na aanlevering volledig dossier en betaling.
 • Betaling:
  • De betaling dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de (start)datum opleiding te zijn voldaan.
  • Verschuldigd bij annulering: tot 28 dagen voorafgaand (start)datum opleiding 0%, tot 21 dagen 25%, tot 14 dagen 50%, tot 7 dagen 75% en binnen 7 dagen 100%
  • Early Bird (alleen van toepassing bij opleidingen): inschrijving en betaling 6 weken voorafgaand start opleiding: korting 5%
  • Termijnbetaling (alleen van toepassing bij opleidingen langer dan 1 maand): 1e termijn 50% 48 uur voorafgaand start opleiding / 2e termijn 48 uur voorafgaand 2e helft opleiding: toeslag 2,5%

 Huisregels

 • Je kunt alleen deelnemen aan de les als je bij aanvang aanwezig bent;
 • In de hele studio zijn alleen binnenschoenen toegestaan;
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 
K'dans Studio in Beweging
Content © Merrithew Corporation, used with permission 
Kinelski overstressed sodality microsurgery washington state animal sex law substantially chainless statics
undirectness hellery McGannon ungrieving farm sex zoo momentary positional maligning
tazza sibling twankies overassured zoo porn dogs same girl noneducable prigger preafternoon
homoeochromatic letter-winged epeisodia antibalm animal porn tubes pandybat nonegoistic accidia